ติดต่อเรา

   เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
 
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000    
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC (ตึกคุณหญิงหลง) ห้อง Innovation Hub ชั้น1 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000    
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนล่าง อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99/9 หมู่9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000    
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สาขาภาคตะวันออก ชั้น 1 อาคาร Visionarium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230    
   อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 11 ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนล่าง เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 เลขที่ 555 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000