ตรวจสอบสิทธิ์คูปองคงเหลือแต่ละภูมิภาค

ตรวจสอบสิทธิ์คูปองคงเหลือแต่ละภูมิภาค

อัพเดทข้อมูล

แคมเปญ

 • ภูมิภาค
 • จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด
 • จำนวนสิทธิ์คงเหลือ
 • ภาคกลางปี 2563 - coupon.sme(กรุงเทพมหานคร ,สมุทรปราการ ,นนทบุรี ,ปทุมธานี ,พระนครศรีอยุธยา ,อ่างทอง ,ลพบุรี ,สิงห์บุรี ,ชัยนาท ,สระบุรี ,ปราจีนบุรี ,นครนายก ,สระแก้ว ,ราชบุรี ,กาญจนบุรี ,สุพรรณบุรี ,นครปฐม ,สมุทรสาคร ,สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์)
 • 191
 • 164
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2563 - coupon.agriculture(อุบลราชธานี ,อุดรธานี)
 • 40
 • 24
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2563 - coupon.sme(อุบลราชธานี ,อุดรธานี)
 • 11
 • 3
 • ภาคตะวันออกปี 2563 - coupon.agriculture(ชลบุรี ,ระยอง ,จันทบุรี ,ตราด ,ฉะเชิงเทรา)
 • 172
 • 171
 • ภาคตะวันออกปี 2563 - coupon.sme(ชลบุรี ,ระยอง ,จันทบุรี ,ตราด ,ฉะเชิงเทรา)
 • 206
 • 202
 • ภาคใต้ปี 2563 - coupon.agriculture(นครศรีธรรมราช ,กระบี่ ,พังงา ,ภูเก็ต ,สุราษฎร์ธานี ,สงขลา ,สตูล ,ปัตตานี ,ยะลา ,นราธิวาส)
 • 233
 • 232
 • ภาคใต้ปี 2563 - coupon.sme(นครศรีธรรมราช ,กระบี่ ,ภูเก็ต ,สงขลา ,สตูล ,ปัตตานี ,ยะลา ,นราธิวาส)
 • 493
 • 475
 • ทั่วประเทศปี 2563 - coupon.agriculture(coupon.all_provinces)
 • 392
 • 378
 • ทั่วประเทศปี 2563 - coupon.enterprises(coupon.all_provinces)
 • 0
 • 0
 • coupon.all_over_the_country_enterprises
 • 0
 • 0
 • คูปองสำหรับ SME ทั่วประเทศ
 • 901
 • 844
 • คูปองสำหรับ การเกษตร ทั่วประเทศ
 • 837
 • 805
164 27 373 707