สำนักงานได้ย้ายระบบการให้บริการ ผู้ประกอบการสามารถใช้ email ที่สมัครขึ้นทะเบียน depa menber เข้าสู่ระบบ Tech hunt ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปh